Urban Future Global Conference

Urban Future Global Conference

Konferansen samler forskere, fagfolk og byutviklere fra hele verden for å drive bærekraftig byutvikling fremover.

Om konferansen

URBAN FUTURE er Europas største arrangement for bærekraftig byutvikling. I 2019 avholdes konferansen i Oslo, Europeisk miljøhovedstad for året. By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet er akademisk partner for konferansen, og flere av våre forskere deltar i programmet.