!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Rapportlansering: «Medarbeidernes kompetanse ved NAV-kontorene

Velkommen til lansering av rapporten som bl.a. forteller at:

Vert:

Oddgeir Osland, leder ved Senter for profesjonsstudier

Presentasjon av rapporten:

Lars Inge Terum & Talieh Sadeghi

Kommentarer ved:

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Elisabeth Brodtkorb, dekan ved Fakultet for sosialfag, VID

Torgeir Homme, nestleder NTL NAV 

 

Arrangementet er åpent for alle, og krever ingen påmelding.

Velkommen!

 

Rapportlanseringen blir strømmet direkte, slik at du kan se møtet fra din egen pc. Følg lenken til strømmingen (mediasite.oslomet.no)

  • Om rapporten

    Da NAV-kontorene ble etablerte i perioden 2006-2009 bestod de i hovedsak av tidligere medarbeidere fra arbeids- trygde og sosialkontorene. Rekrutteringspolitikken til de tre etatene preget sammensetningen av medarbeidere ved de nye NAV-kontorene. Etter hvert har NAV utviklet sin egen rekrutterings- og kompetansepolitikk. Nye medarbeidere har kommet til og kvalifiseringen skjer ikke bare ved universitets og høgskoler, men også knyttet til arbeidet i NAV. Nå er det ca. 11000 årsverk ved NAV-kontorene, som årlig har mer enn 7 millioner brukerbesøk. Medarbeidernes kompetanse er viktig for både brukererfaringene, forvaltningspraksis og arbeidsinkluderingen.

    Rapporten gjør bruk av tre surveyundersøkelser, gjennomført i 2011, 2015 og 2018 ved de samme kontorene.  Vi undersøker endringer og variasjoner i medarbeidernes utdanningsbakgrunn og læringen som har skjedd ved NAV-kontorene. I lys av dette analyserer vi hvordan opplevd kompetanse og kvaliteten på arbeidet henger sammen med utdanningsbakgrunn og trekk ved arbeidsplassen. 

    Rapporten er del av prosjektet «Endringer i utdanning og kompetanse ved lokalkontorene i NAV», som har mottatt økonomisk støtte (2,5 månedsverk) fra FoU-midlene til Arbeids- og velferdsdirektoratet, men også av «TREfF-2 prosjektet» som er finansiert gjennom VAM-programmet i Norges forskningsråd. Dataene som brukes ble samlet inn gjennom «TREfF-2 prosjektet» (2016-2019) og forløperen «TREfF-prosjektet» (2010-2015).

Senter for profesjonsstudier

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner. I år fyller vi 20 år!

Les mer om Senter for profesjonsstudier