!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Utdanningsledelse: Hvordan skape helhet og sammenheng

Høsten 2021 starter en ny seminarrekke for utdanningsledere ved OsloMet. Hovedformålet med seminarene er å tilby utdanningsledere en arena for faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Vi definerer «utdanningsledelse» bredt og ønsker velkommen til utdanningsledere på både emne-, program-, institutt- og fakultetsnivå!

På dette første seminaret setter vi søkelys på arbeid med helhet og sammenheng i emner og studieprogrammer. 

Profesjonsutdanninger får ofte kritikk for å være fragmenterte. Dette handler ikke bare om den klassiske «teori-praksis-problematikken», men peker mot en grunnleggende utfordring ved utdanningsledelse: koordinering og ledelse av en rekke ulike aktører, læringsarenaer, kunnskapsdomener og organisatoriske prosesser. 

Denne kompleksiteten er ofte underkommunisert til de som er nye i utdanningsledelsesrollen, og den er også i stor grad underbelyst i forskningslitteraturen.

I dette seminaret setter vi søkelys på hva denne kompleksiteten består, hvordan idealet om «helhet og sammenheng» kan forstås på ulike måter, samt praktiske tilnærminger til disse problemstillingene.

Program

12.00    Å være utdanningsleder  

Ved Silje Fekjær, Prorektor for utdanning, OsloMet 

12.20    På jakt etter «helhet og sammenheng»: Hva slags helhet, og hvilke sammenhenger?

Ved Hege Hermansen, Senter for profesjonsstudier 

12.35    Diskusjon og erfaringsutveksling 

13.00    Avslutning. 

Kontakt

Laster inn ...