!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Utdanningsmesse for tegnspråk på OsloMet 1. februar 2023

Utdanningsmesse for tegnspråk på OsloMet 1. februar 2023

10.00 - 10.10: Velkommen til utdanningsmesse for tegnspråk på OsloMet. Bakgrunn og gjennomgang av programmet for dagen

Presentasjon av tilbudene 

12.30 – 14.00   Stands og utdypende informasjon om tilbudene

Studenter og lærere kan fritt bevege seg mellom de ulike standene, og snakke med hverandre. Husk å skaffe så god oversikt som mulig, du trenger det til quizen på slutten av dagen!

Tolkeutdanning og tolkeyrket:

Stand og informasjon ved Tolkene i Akademikerforbundet (Tia) og nåværende og tidligere studenter ved BA i tegnspråk og tolking ved OsloMet

Opplæring, veiledning og undervisning: 

Stand og informasjon ved OsloMet/lærerutdanningen, førsteårsstudenter på BA i tegnspråk og tolking/didaktikkløpet

Veier til utdanning:

Stand og informasjon fra Ål folkehøyskole, Nydalen videregående skole og Skullerud voksenopplæring.

Karriereveiledning og rådgivning:

Stand og informasjon fra Signo arbeid og deltakelse.

14.00 – 14.30  Avslutning og quiz i plenum 

Primærmålgruppen for dette arrangementet er studenter som kan noe tegnspråk fra før, eller lærer det nå. Dere som ikke kan tegnspråk er også velkommen og det er fint om dere sender en e-post på forhånd.

Du kan lese mer om studiene her:

Kontaktinformasjon

Laster inn ...