!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bilde av studenter som diskuterer

Veiledersamling: Nyutdannede barnehagelærere som ressurs

Hvilken betydning har kroppen i profesjonsutøvelse og veiledning, og ser vi på nyutdannede som ressurser eller som hjelpetrengende? Dette er spørsmål som blir belyst gjennom korte forelesninger og refleksjonsøkter i denne samlingen for veiledere av nyutdannede barnehagelærere.

I samlingens første del vil vi se nærmere på Ørbekk og Engelsrud (2022) som har forsket på kroppens betydning for lærerstudenter, og viser at profesjonsutvikling også kan skje ved å utvikle tillit til at kroppen kan være en kilde til kunnskap. Spørsmål vi vil løfte frem er hvordan veiledere kan bruke denne kunnskapen i veiledning med nyutdannede barnehagelærere.  

I samlingens andre del legges momenter fra Rambøll rapporten (2021) frem som kaster lys på hvilket syn vi har på nyutdannede lærere. «Du må bare spørre» er en setning mange nyutdannede får høre. Ser vi de nyutdannede som hjelpetrengende eller som en ressurs? Hvordan kan vi legge til rette for å ta vare på de nyutdannedes ressurser i større grad?  

Program

Kaffe og te fra 08.30. Faglig program fra kl. 09.00. Lunsj umiddelbart etter samlingen.

Påmeldingsfrist: 14. november 2023

Hvordan finne fram?

Rom SG26-28 X001 Hassel ligger i underetasjen ved kantina i Stensberggata 26-28 (mazemap.com). Inngang til bygget i krysset mellom Falbesgate og Stensberggata.

Seminaret er en del av prosjektet veiledning av nyutdannede lærere og er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

Kontakt

Laster inn ...