Illustrasjonsfoto finger på nettbrett - logoer

Konferanse: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens i velferdsteknologi

Vi presenterer erfaringer og resultater fra prosjektet «Assisted Living» (2015-2019) og hvordan disse kan ha betydning for utvikling av fremtidige løsninger som baseres på kunstig intelligens i eldreomsorgen. Sentrale tema er brukerinvolvering, helse og livskvalitet, teknologi, kunstig intelligens og etikk. Konferansen er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste.

Velferdsteknologi er i dag ansett for å være et viktig tiltak for at eldre og personer med hukommelsesvansker skal mestre aktivitet i hverdagen, bo hjemme så lenge de ønsker og oppleve trygghet, livskvalitet og verdighet. Et sentralt spørsmål er potensialet for og utfordringer ved bruk av selv-lærende systemer og kunstig intelligens.

Konferansen vil presentere erfaringer og resultater fra prosjektet Assisted Living (2015-2019) og hvordan disse kan ha betydning for utvikling av fremtidige løsninger som baseres på kunstig intelligens i eldreomsorgen. Sentrale tema er brukerinvolvering, helse og livskvalitet, teknologi, kunstig intelligens og etikk. Brukere og sentrale aktører i feltet vil også delta på konferansen. Assisted Living er finansiert av Norges forskningsråd og er et tverrfaglig prosjekt om teknologi og hjemmeboende eldre. Det har et spesielt fokus på ansvarlig forskning og innovasjon – også kalt RRI – i utvikling av velferdsteknologiske løsninger.

Prosjektet Assisted Living er finansiert av Norges forskningsråd.

Det er gratis å delta, men du må melde deg på av hensyn til matbestilling.

Program

09.30 - 10.00
Kaffe og registrering

Innledning

10.00 - 10.15
Velkommen, ved ordstyrer Kåre Hagen
Introduksjon til dagen ved prosjektlederne Ellen Marie Forsberg og Reidun Norvoll

10.15 - 10.25
Hilsen fra rektoratet ved OsloMet

Teknologiforskning og utvikling for og med eldre, hvorfor og hvordan – erfaringer fra Assisted Living prosjektet

10.25 - 10.35
Introduksjon ved Torhild Holthe

10.35 - 10.50
Teknologi for eldre: Hvordan er landskapet? Erfaringer fra en spørreundersøkelse, ved Liv Halvorsrud og Dag Karterud

10.50 - 11.15
Dialogkafeer som metode, ved Anne Lund og Liv Halvorsrud

11.15 - 11.30
Betydning av å starte i "det små" i teknologiutprøving, ved Torhild Holthe

11.30 - 11.45
Spørsmål fra salen

11.45 - 12.30
Lunsj

Hva kan kunstig intelligens bidra med for eldre med kognitiv svikt og hvordan kan den benyttes på en ansvarlig måte?

12.30 - 13.00
Hvordan kan kunstig intelligens støtte eldre til å leve et selvstendig liv i eget hjem, og hva har Assisted Living prosjektet bidratt med? ved Evi Zouganeli og Flávia Dias Casagrande

13.00 - 13.20
Etikkens rolle i teknologisk forskning og innovasjon, ved Erik Thorstensen

13.20 - 13.35
Demens og kunstig intelligens i 2035, ved Adele Flakke Johannessen, Teknologirådet

13.35 - 14.15
Paneldebatt: Er kunstig intelligens verdig hjelp for eldre? Om muligheter og sosialetiske utfordringer og hvordan slike kan foregripes på best mulig måte
I panelet:

Ordstyrer: Ellen-Marie Forsberg
Det vil åpnes for spørsmål fra salen.

14.15 - 14.30
Kaffepause

Erfaringer med ansvarlig forskning og innovasjon av velferdsteknologi og kunstig intelligens i prosjektet

14.30 - 14.45
Erfaringer med tverrfaglig ansvarlig teknologiforskning sett i lys av internasjonale studier, ved Reidun Norvoll og Erik Thorstensen

14.45 - 15.20
Hva er det viktigste vi har lært i prosjektet om muligheter og utfordringer i forskning og utviklingsarbeid på velferdsteknologi?
Hva anbefaler vi videre?
Betraktninger fra deltakere i prosjektet og dens referansegruppe (ProjectStep)

Spørsmål fra salen - plenumsdiskusjon

Oppsummering

15.20 - 15.30
Oppsummering og vel hjem fra prosjektleder Reidun Norvoll