Konferanse: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens i velferdsteknologi

Vi presenterer erfaringer og resultater fra prosjektet «Assisted Living» (2015-2019) og hvordan disse kan ha betydning for utvikling av fremtidige løsninger som baseres på kunstig intelligens i eldreomsorgen. Sentrale tema er brukerinvolvering, helse og livskvalitet, teknologi, kunstig intelligens og etikk.

Velferdsteknologi er i dag ansett for å være et viktig tiltak for at eldre og personer med hukommelsesvansker skal mestre aktivitet i hverdagen, bo hjemme så lenge de ønsker og oppleve trygghet, livskvalitet og verdighet. Et sentralt spørsmål er potensialet for og utfordringer ved bruk av selv-lærende systemer og kunstig intelligens.

Konferansen vil presentere erfaringer og resultater fra prosjektet Assisted Living (2015-2019) og hvordan disse kan ha betydning for utvikling av fremtidige løsninger som baseres på kunstig intelligens i eldreomsorgen. Sentrale tema er brukerinvolvering, helse og livskvalitet, teknologi, kunstig intelligens og etikk. Brukere og sentrale aktører i feltet vil også delta på konferansen. Assisted Living er finansiert av Norges forskningsråd og er et tverrfaglig prosjekt om teknologi og hjemmeboende eldre. Det har et spesielt fokus på ansvarlig forskning og innovasjon – også kalt RRI – i utvikling av velferdsteknologiske løsninger.

Målgruppe for konferansen: Forskere, ledere og klinikere som arbeider med eldre og teknologi i hjemmetjenesten, tjenesteplanleggere, rådgivere hos Fylkesmannsembetene, studenter, brukere og andre interesserte.

Program og påmelding kommer. Følg med på https://blogg.hioa.no/assistedliving

Samarbeidspartnere: Teknologirådet, Karlsruhe Institute of Technology, Sensio, University of Exeter, University of Bristol.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.