!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Verdens artrosedag: Bedre før - bedre etter.

Verdens artrosedag markeres med fagdag arrangert av forskningsgruppen Aldring, helse og velferd og prosjektgruppen for "Bedre før – Bedre etter: Opptrening før operasjon for eldre pasienter satt opp til totalproteseoperasjon i hofte. En randomisert kontrollert studie".

Program

08.45 – 09.00 Kaffe/te, mingling

09.00 – 09.15 Velkommen. V/ Astrid Bergland, professor ved OsloMet, forskningsgruppen Aldring, helse og velferd

09.15 – 09.30 Kan ergoterapi redusere eller utsette kirurgi ved artrose i tommelens rotledd? V/ Else Marit Holen Gravås, ergoterapeut og stipediat, NKRR, Diakonhjemmet sykehus

09.30 – 09.45 Korttidseffekt av ergoterapibehandling på håndfunksjon og smerte hos pasienter med artrose i tommelens rotledd.
V/ Anne Therese Tveter, fysioterapeut og førsteamanuensis, OsloMet

10.00 - 10.30 "Posttraumatisk artrose". V/ Britt Elin Øiestad, fysioterapeut og førsteamanuensis, OsloMet

10.45 – 11.15 "AktivA - Implementering av internasjonale retningslinjer i klinisk praksis". V/ Inger Holm, fysioterapeut og professor ved OUS

11.30 – 12.00 Pause

12.00 - 12.45 "Artrose i klinikken". V/ Celine Tryggestad, fysioterapeut, Gnist Trening og Helse

13.00 – 13.30 "SAMBA - En modell for artrosebehandling i kommunehelsetjenesten. Resultater fra en randomisert kontrollert studie". V/ Tuva Moseng, fysioterapeut og stipediat, NKRR, Diakonhjemmet sykehus.

13.45 – 14.15 "Bedre før – Bedre etter og Tromsøundersøkelsen". V/ Odd-Einar Svinøy, fysioterapeut og stipendiat, OsloMet

14.30 – 15.00 Takk for i dag

Påmelding

Det vil bli servert kaffe, te og forfriskninger gjennom dagen. For å beregne antall forfriskninger har vi behov for påmelding.
Send e-post til kakfwe@oslomet.no og oppgi navn.

Finne frem

Kart og veibeskrivelse til Pilestredet 48

Arrangør

Fagdagen arrangeres  av forskningsgruppen Aldring, helse og velferd og prosjektgruppen for "Bedre før – Bedre etter". 

Endringer i programmet kan forekomme.