Verdensdagen for psykisk helse

Hva er mekanismene bak depresjon? Hvilke dilemmaer kan oppstå i familiebehandling? Og hva slags erfaringer har pasienter med å bli krenket? Dette, og mere til, får du høre om når OsloMet markerer Verdensdagen for psykisk helse.

Program

09.30-09.45: Tonje Lossius Husum og Anca Maria Yttri ønsker velkommen.

09.45-10.15: Hjernemekanismer i utvikling og behandling av depresjon. Ved Rune Jonassen.

Jonassen er professor ved OsloMet og leder for forskningsgruppen "Psykisk Helse". Han er klinisk psykolog og har doktorgrad innenfor klinisk nevrovitenskap.

Hovedinteresser er mekanismer som kan bidra til å forstå utvikling og behandling av symptomer assosiert med psykiske plager. Jonassen har bred erfaring som forsker og foreleser ved UiO og OsloMet.

10.15-10.45: Depresjonens mange ansikter: forskjellige årsaker og behandlinger? Ved Lars Tanum.

Tanum er professor ved OsloMet og leder for forskningsgruppen "Rus og avhengighet" ved Akershus universitetssykehus. Han er spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi.

Hovedinteressefeltene er klinisk nevropsykobiologi, affektive lidelser og farmakologisk behandling av kronisk smerte og rusavhengighet. Ved siden av å undervise studenter og leger er Tanum hyppig brukt som foreleser i de nasjonale utdanningsprogrammene i psykiatri, avhengighetsmedisin og i allmennmedisin.

10.45-11.15: Dilemmaer knyttet til omsorg, relasjoner og allianser i familiefokusert praksis. Ved Bente Weimand.

Weimand er professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og seniorforsker ved Ahus. Hun har i en årrekke forsket på pårørende- og brukererfaringer innen psykisk helse og rus. Hun er særlig opptatt av familiefokusert praksis i psykiske helsetjenester og etiske problemstillinger knyttet til dette.

11.15-11.45: Medikalisering og mental helse. Sosiologiske perspektiver med implikasjoner for klinisk praksis. Ved Jorun Rugkåsa.

Rugkåsa er seniorforsker i helsetjenesteforskning ved Ahus og professor ved Senter for omsorgsforskning, sør, USN. Hun er sosiolog, og har forsker på tjenestene til de med psykiske lidelser og spesielt på bruk av tvang i Storbritannia og Norge.

11.45-12.15: Pause

12.15-12.45: Migrasjon og psykisk helse blant barn og ungdom: multisystemiske perspektiver. Ved Dawit Shawel Abebe.

Abebe er professor innen folkehelse ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Han har en doktorgrad i folkehelse med spesialisering i epidemiologi på Universitetet i Oslo.

Dawit sine forskningsinteresser inkluderer innvandrerhelse, ungdom og psykisk helse, komorbiditet (samsykelighet) mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser, og global helse. Han har primært jobbet med kvantitative forskningsmetoder.

12.45-13.15: Pasientsikkerhet, krenkelser og dårlig behandling innen psykisk helse. Ved Tonje Lossius Husum.

Lossius Husum er professor i psykisk helsearbeid ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun har forsket på bruk av tvang, etikk og pasienters erfaringer med krenkelser innen psykisk helse.

13.15: Avslutning.

Delta fysisk eller digitalt?

Det er 128 plasser i auditoriet og førstemann til mølla. Om du vil delta på nett via Zoom finner du deltaker-lenken øverst.

Kontaktperson

    Laster inn ...