KAI-frokost: Virker aktivitetsplikt?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding er ikke nødvendig. Det blir servert enkel frokost.

Fra januar 2017 skulle det overfor alle unge mottakere av sosialhjelp stilles krav om aktivitet, så sant tungtveiende grunner taler imot det. Aktivitetskravet hviler på en forestilling om at dette øker sannsynligheten for at mottakerne av stønad skal komme i varig arbeid.  Mange sier at dette skjer, men er det slik?  Hva viser norsk og internasjonal forskning?

Ledes av Ann-Helén Bay, dekan ved SAM (OsloMet) og leder for KAI

Arrangør: Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Anam Javaid: