!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

KAI-frokost: Virker aktivitetsplikt?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding er ikke nødvendig. Det blir servert enkel frokost.

Under årets fjerde KAI-frokost har vi gleden av å ha stipendiat og forsker ved Arbeids- og velferdsdirektoratet, Espen Steinung Dahl, på besøk.

Temaet for denne KAI-frokosten er om aktivitetsplikten virker? Både regjeringen (Granavollen-plattformen) og landsmøtet til Høyre har vedtatt at aktivitetskravet skal utvides til også å gjelde sosialhjelpsmottakere over 30 år. Tidligere er det iverksatt krav om aktivitet for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år, så sant tungtveiende grunner taler imot det. Aktivitetskravet hviler på en forestilling om at det øker sannsynligheten for at sosialhjelpsmottakerne skal komme i arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. Virker aktivitetsplikten slik?  Hva viser norsk og internasjonal forskning?
Møt opp på KAI-frokosten for å få svaret!

Ledes av Ann-Helén Bay, dekan ved SAM (OsloMet) og leder for KAI

Arrangør: Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Anam Javaid: