!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Kvinne lukker for gardinene med ryggen mot kameraet

Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

Velferdsforskningsinstituttet NOVA inviterer til formidlingsseminaret «Vold og kontroll i minoritetsnorske familier». Velkommen den 17. september.

I mars i år måtte vi som følge av koronaepidemien dessverre utsette seminaret Vold og kontroll i minoritetsnorske familier. Nå er tiden kommet for å gjennomføre arrangementet – nærmere bestemt på Litteraturhuset 17. september. Som følge av offentlige koronarestriksjoner må vi dessverre begrense antall publikummere. Vi vil derfor i forbindelse med påmeldingen praktisere prinsippet om «først til mølla». Samtidig oppfordrer vi organisasjoner til å melde på kun en deltaker per organisasjon. 

Strømming

Seminaret er nå fulltegnet, men blir direktesendt fra denne lenken klokka 09:00.

Om seminaret

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordringene i storsamfunnet? I norsk offentlighet har vi sett en økende oppmerksomhet rundt dette temaet. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har i perioden 2014–2024 et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner. En del av dette programmet er viet forskning i tilknytning til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I dette seminaret formidler forskerne resultater fra disse forskningsprosjektene.  

Prosjektene er finansiert av Kunnskapsdepartementet som et tiltak i handlingsplanen. Ved å legge forskningen inn i NOVAs Voldsprogram ønsker departementet å bidra til en helhetlig kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner i en norsk kontekst. 

Les om Voldsprogrammet!

Program

Åpning

Guro Ødegård, direktør ved NOVA
Grunde Kreken Almeland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Innlegg og kommentarer

Foreldrerestriksjoner og -sanksjoner. Hvem opplever hva – og hva skal vi kalle det? 
v/postdoktor Ingrid Smette, Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

Dydig, diplomatisk eller dritt lei? Unge muslimske jenter og «negativ sosial kontroll» 
v/forsker Monika Grønli Rosten, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Når vold og kontroll krysser grenser. Om transnasjonale voldsregimer. 
v/forsker Anja Bredal, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Forebygging av vold og kontroll i minoritetsfamilier. Nye løsninger, nye utfordringer? 
v/forsker Jane Dullum, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Ordstyrer: Marie Louise Seeberg, forskningsleder NOVA ved OsloMet

 

Vi følger Folkehelsa sine regler for gjennomføring av arrangementer.