!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Webinar om ny læreplan i grunnleggende norsk

Mandag 19. oktober inviterer Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) til webinar i forbindelse med fagfornyelsen. Webinaret vil ha fokus på den nye Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og hvordan skolene kan arbeide med den i klasserommet.

Det er gratis å delta på webinaret. Påmelding innen 14. oktober. 

Webinaret et ledet av Irmelin Kjelaas som er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Kjelaas har sittet i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og sitter nå i arbeidsgruppa som reviderer Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Kjelaas jobber også med ulike forskningsprosjekter som omhandler språklig mangfold i skole og samfunn og språkopplæring for nyankomne flyktningungdommer.  

Kontakt

Laster inn ...