!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Webinar: Laget rundt eleven

Hva sier den siste forskningen om langtidsvirkninger av tverrfaglig samarbeid? I dette webinaret vil AFI presentere resultater fra oppfølgingsstudien av Et lag rundt eleven-prosjektet «En klyngerandomisert evaluering av LOG-modellen».

NB: Webinaret blir tatt opp. 

Vi har fulgt fire kommuner som fikk tilført et opplegg for utviklingsarbeid med LOG-modellen. Og spør: Har dette ført til endringer i elevens læringsmiljø? Målet var at LOG-modellen skulle føre til bedre struktur og tverrfaglig samarbeid i skolen.

LOG-modellen er et treårig skoleomfattende utviklingsarbeid for å oppnå bedre tverrfaglig samarbeid mellom skolen og de ulike tjenestene i kommunen. Modellen angir måten dette arbeidet skal ledes, organiseres og gjennomføres på, derav akronymet LOG. 

Hensikten med webinaret er å presentere resultatene fra oppfølgingsstudien, og sette dette i sammenheng med et omfattende forskningsarbeid ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI om tverrfaglig samarbeid i skolen som har pågått siden 2014.

Vi ønsker også å peke fremover når det gjelder videre forskning og politikkutforming.

Program

Bakgrunn

Prosjektet var en klyngerandomisert studie hvor fire kommuner fikk tilført et opplegg for utviklingsarbeid LOG-modellen.

Hovedmålet med studien var å undersøke hvorvidt LOG-modellen førte til endringer i elevenes læringsmiljø. For å nå denne målsettingen skulle LOG-modellen føre til bedre struktur på det flerfaglige samarbeidet på skolen, og bedre og mer effektivt samarbeid mellom de ulike aktørene som samarbeidet i skolebaserte tverrfaglige team. 

Udir ga AFI en forlengelse av prosjektet for å vurdere langtidsvirkninger av å ha implementert LOG-modellen, da forskning viser at skoleomfattende endringer tar tid. 

Vi ønsker å bidra med forskningsbasert kunnskap tilbake til praksisfeltet:

Teknisk ansvarlig

Laster inn ...