Webinar om det nye kompetansebegrepet og konsekvenser for undervisning, underveis- og sluttvurdering

Behovet for kompetanseutvikling, omstilling og livslanglæring i arbeidslivet har aldri vært viktigere enn nå. I takt med samfunnsendringene og arbeidslivets behov tilbyr OsloMet gratis webinar for yrkesfaglærere hver tirsdag kl. 13.00-14.00 fram til skoleferien.

Tema

9. juni: Det nye kompetansebegrepet og konsekvenser for undervisning, underveis- og sluttvurdering

Webinaret foregår på Zoom. Delta på seminaret ved å logge deg på her!

Siste webinar før skoleferien:

16. juni: Kartlegging av kompetansebehov og utvikling av skisse til etterutdanning/videreutdanning for yrkesfaglærere

Kontaktperson ved OsloMet

Laster inn ...