Bokbad: Winterferie med Janne Stigen Drangsholt

Bli med når forfattar Drangsholt fortel om boka "Winterferie". Ei bok som vekslar mellom privatliv, arbeidsliv og etter kvart italiensk ferieliv.

Saman med Vibeke Horn, programansvarleg for kultur og mangfald, vil forfattar Janne Stigen Drangsholt snakke om boka "Winterferie". 

Boka er nyaste utgiving i Drangsholts suksess-serie om karakteren Ingrid Winter, som starta med "Ingrid Winters makeløse mismot" i 2015. I denne fjerde boka har Ingrid endeleg vorte litteraturprofessor. Men den rolege tilværet med fordjuping i litteraturen blir ikkje som forventa, og det oppstår sjølvsagt komplikasjonar og konfliktar – både i arbeidslivet og på privaten. "Winterferie" fører vidare Drangsholts tradisjon med å meisterleg kombinere humor, alvor og satire.

Serien om Ingrid Winter har selt i over 40 000 eksemplar i Noreg, og den fjerde boka har også vorte godt motteke av både lesarar og meldarar.

Arrangementet er ein del av Lunsjpåfyll, ein serie arrangement i regi av Universitetsbiblioteket.

Gratis og ope for alle! Velkommen!