Bilde av unge lærere som går ned trapp

Workshop for gruppeveiledere for nyutdannede barnehagelærere

I workshopen lærer du å ta utgangspunkt i nyutdannedes positive arbeidserfaringer og bruke narrativer til å skape sammenheng og mening for å reflektere over praksis. Vi ser også nærmere på forslaget om å innføre en rett til et introduksjonsår for nyutdannede lærere.

I NOU 2022:13 med videre betydning (regjeringen.no) om karriere- og kompetanseutvikling i barnehage og skole, foreslås det blant annet å innføre en rett til et introduksjonsår for nyutdannede lærere. I løpet av introdusjonsåret skal de nyutdannede få veiledning, delta i faglige nettverk og bidra med egen kompetanse i profesjonelle fellesskap.

Erfaring og forskning viser at veiledning ofte tar utgangspunkt i situasjoner i yrket som oppleves som vanskelig. I denne workshopen presenterer, bruker og drøfter vi en metode som tar utgangspunkt i det som vi opplever vi har lykkes med.    

Program

Les mer om veiledning av nyutdannede lærere og våre arrangementer. 

Kontakt

Laster inn ...