Veilederes etiske dilemma (Veiledning av nyutdannede barnehagelærere)

Nyutdannede barnehagelærere kan møte både interne og eksterne veiledere gjennom gruppeveiledning. Denne digitale workshopen har fokus på veilederrollen, etiske dilemmaer, tillit og delingskultur.

Innhold

Nyutdannede barnehagelærere kan møte både interne veiledere i barnehagen og eksterne veiledere  gjennom gruppeveiledning. Workshopen ledes av Magritt Lundestad og setter fokus på spørsmål som:

Disse og andre spørsmål vil bli drøftet og reflektert over i mindre grupper i løpet av workshopen, sammen med korte forelesninger om temaet.  

Kontakt

Laster inn ...