English version

Institutt for fysioterapi

Vi utdanner fysioterapeuter og forsker på muskelskjeletthelse, rehabilitering, helseteknologi og aldring, helse og velferd. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for fysioterapi hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
800
Ansatte (årsverk)
74
Bachelorprogrammer
2
Masterprogrammer
2
 • Ledelsen ved instituttet

   Laster inn ...
    Laster inn ...

    Studieleder master i fysioterapi, master i rehabilitering, og etter- og videreutdanninger (EVU)

     Laster inn ...

     Studieleder bachelor i fysioterapi

    Bevegelsesanalyselaboratoriet

    • Bevegelsesanalyselaboratoriet

     Bevegelsesanalyselaboratoriet muliggjør et stort utvalg av analyser og undersøkelser innenfor biomekanikk, bevegelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulær fysiologi, energiomsetning, non-invasiv sensorteknologi for monitorering av vitale parametre i vev, kraftutvikling og muskelaktivering.

    Behandlingstilbud ved instituttet

    Institutt for fysioterapi tilbyr behandling innen fysioterapi og mensendieck som del av studentenes praksis.