Institutt for fysioterapi

Vi utdanner fysioterapeuter og forsker på muskelskjeletthelse, rehabilitering, helseteknologi og aldring, helse og velferd. Vi samarbeider med praksisfeltet innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. Institutt for fysioterapi hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter (ca.)

760

Ansatte (ca.)

85

Bachelorprogrammer

2

Masterprogrammer

2

Bevegelsesanalyselaboratoriet

  • Bevegelsesanalyselaboratoriet

    Bevegelsesanalyselaboratoriet muliggjør et stort utvalg av analyser og undersøkelser innenfor biomekanikk, bevegelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulær fysiologi, energiomsetning, non-invasiv sensorteknologi for monitorering av vitale parametre i vev, kraftutvikling og muskelaktivering.

Behandlingstilbud ved instituttet

Institutt for fysioterapi tilbyr behandling innen fysioterapi og mensendieck som del av studentenes praksis.