Fysioterapi-studenter i praksis på internklinikken.

Behandlingstilbud ved Institutt for fysioterapi

Vi tilbyr utredning, veiledning, behandling og oppfølging av både kroniske og akutte plager, sykdommer eller skader (f.eks. idrettsskader). Du kan også få tilbud om forebyggende behandling for deg som trenger veiledning og oppstart av trening. Du trenger ikke henvisning fra lege. Individuell undersøkelse og behandling utføres av fysioterapistudenter under veiledning av erfarne fysioterapeuter.

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi behandler mange typer diagnoser og plager som for eksempel:

Vi tilbyr både individuell behandling og gruppetrening innen to fysioterapeutiske studieretninger; fysioterapi og mensendieck.

Forutsetningen for god behandling av deg og en god læringsprosess for studenten, er at du møter opp til hver avtalt behandlingstime. Studentenes praksis ved poliklinikken er en vesentlig del av undervisningen og er derfor grunnleggende for studentens utdanning.

Smittevern korona

Regjeringen har utarbeidet en bransjestandard for fysioterapeuter. Den er laget for å beskytte både pasient og terapeut i én-til-én-situasjoner. Bransjestandarden legges til grunn ved undersøkelse og behandling på klinikkene våre:

Vi oppfordrer deg til å følge Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for smittevern:

Situasjonen og eventuelt ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

Dersom du ikke føler deg helt frisk, har hoste, feber eller andre influensalignende symptomer, ber vi deg kontakte oss på telefon, slik at du kan få utsatt din time. 

 • Fysioterapi - om individuell  behandling og gruppetrening lunge, MS og Parkinson

  Individuell behandling

  Individuell  undersøkelse og behandling utføres av fysioterapistudenter under veiledning av erfarne fysioterapeuter. Undersøkelse og behandling varer ca. en time. Et behandlingsløp er normalt mellom 8-10 ganger, avhengig av diagnose og fremgang.

  Etter at vi har mottatt din forespørsel om behandling vil vi kontakte deg for å avtale tid. Du og terapeut blir deretter enige om du skal komme en eller to ganger pr uke i behandlingsperioden.

  Gruppetrening -  Lunge, MS og Parkinson

  Diagnosebasert gruppetrening er avlyst i august og september av hensyn til smittevern i forbindelse med covid-19. 

  Gruppetreningen er organisert ut fra ulike diagnoser, og er åpne for alle. Du kan delta på flere grupper om du ønsker det. Det er 10-15 deltakere i hver gruppe.

 • Fysioterapi - tid og sted

  Åpningstider individuell behandling

  • Mandag kl. 08.30-15.30
  • Torsdag kl. 08.30-15.30
  • Stengt i ferier

  Åpningstider gruppetrening

  Diagnosebasert gruppetrening er avlyst i august og september av hensyn til smittevern i forbindelse med covid-19.

  Gruppetimene varer i én time og foregår en gang i uken på dagtid: 

  • Mandag kl. 11.30: MS-gruppe
  • Mandag kl. 12.30: Parkinson-gruppe
  • Torsdag kl. 12.30: Lungegruppe
  • Torsdag kl. 13.30: PAS-gruppe (perifer arteriell sirkulasjonssvikt)
  • Stengt i ferier

  Adresse

  Pilestredet 44, Elisabeth Lampes hus, 4. etasje. Inngangen er på venstre side av bygget. Benytt ringeklokken.

  Vi er behjelpelige med parkeringsplass for bevegelseshemmede under behandlingen.

 • Fysioterapi - bestill time

 • Fysioterapi mensendieck - om individuell behandling og gruppetrening

  Individuell behandling

  Individuell undersøkelse og behandling utføres av fysioterapistudenter under veiledning av erfarne fysioterapeuter. Time må bestilles på forhånd. Første undersøkelse varer én time. Øvrige behandlinger varer i 40 minutter. Et behandlingsløp er normalt mellom 8-11 ganger, avhengig av diagnose og fremgang.

  Gruppetrening

  Treningen varer 60 minutter og avsluttes med avspenning. Det er maksimalt 14 deltakere per gruppe.

  Mensendiecktrening passer for alle uansett alder og treningsbakgrunn, og kan også fungere som et supplement til annen trening eller som oppfølging etter behandling. Treningen har som mål å bedre styrke, balanse, smidighet og koordinasjon. Gjennom aktiv trening og veiledning erfares betydningen av hensiktsmessig kroppsholdning og kroppsfunksjon. Gruppene ledes av studenter ved fysioterapiutdanningen studieretning mensendieck, og følges opp av faglærere. Dette sikrer faglig trygghet for deltakerne og mulighet for råd og veiledning.

  Instruksjon av mensendieckgymnastikk er en sentral del av studentenes læringsprosess, og det er derfor viktig at deltakerne møter jevnlig til trening og også deltar på studentenes eksamen.

 • Fysioterapi mensendieck - tid og sted

  Åpningstider individuell behandling

  • Mandag og torsdag
  • Stengt i ferier

  Åpningstider gruppetrening

  • Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.00 - 19.00
  • Høsten 2020: uke 37-47
  • Stengt i ferier

  Adresse

  • Individuell behandling foregår i Pilestredet 44
  • Gruppetrening foregår i Pilestredet 50
 • Fysioterapi mensendieck - bestill time

 • Pris

  Individuell behandling

  Undersøkelse og behandling koster kr 100 pr gang. Studenter betaler kr 50 pr gang.

  Gruppetrening

  • Gruppetrening mensendieck for frisktrenende, kveldstid: kr 300 per semester.
  • Gruppetrening fysioterapi for pasienter med bestemte diagnoser, dagtid: kr 200 per semester.

  Vårsemesteret varer fra januar til mai og høstsemesteret varer fra august til desember.

  Vi har ingen refusjonsavtale med HELFO. Det betyr at betaling hos oss ikke blir registrert i regnskap for frikort. Imidlertid har vi en maksimal grense pr. kalenderår på kr 2000.  Behandling utover kr 2000,- er dermed gratis ut kalenderåret.

Dine rettigheter som pasient