Informasjon om samtykke til at vi behandler personopplysninger om deg

Dersom du ønsker å registrere deg som pasient ved internklinikken trenger vi ditt samtykke for å kunne samle inn dine person- og helseopplysninger i vårt nettbaserte skjema.

Formål

Vi spør etter dine person- og helseopplysninger for å vurdere om du kan få behandlingen ved internklinikken, og for å vurdere hvilken student og veileder som vil kunne behandle deg.  

Spørsmål om personopplysninger

Vi spør etter kontaktinformasjon og en kortfattet beskrivelse av hva du trenger helsehjelp til.  

Frivillig

Det er frivillig å svare på skjemaet.  

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Da vil vi slette alle opplysningene du har oppgitt i dette skjemaet.  

Dersom du ikke ønsker å registrere person- og helseopplysningene i dette skjemaet må du eventuelt ringe klinikken og avtale time på telefon. Du kan ikke bestille time via epost.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Opplysningene du oppgir i dette skjemaet blir lagret på en sikker løsning hos Tjeneste for sikre data, TSD.  

Dersom du skal få behandling ved klinikken overføres opplysningene til pasientjournalsystemet, enten til en venteliste i pasientjournalsystemet, eller til pasientjournal.  

Det er kun klinikkadministrasjonen og klinikkleder som har tilgang til TSD. Studenten og veileder som behandler deg har tilgang til pasientjournalen. 

I TSD slettes dataene fortløpende. I pasientjournalen oppbevares opplysningene i henhold til pasientjournalloven, det vil si, normalt i 10 år. 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Dine rettigheter

Du har rett til:

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke i henhold til personvernforordningen artikkel 6 a) den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål, og personvernforordningen artikkel 9, nr 2 a) Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål, unntatt dersom det i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett er fastsatt at den registrerte ikke kan oppheve forbudet nevnt i nr. 1. 

Ansvarlig

Instituttleder Hege Bentzen er ansvarlig for innsamlingen og for behandlingen av dine personopplysninger.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørsmål eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med klinikkadministrasjonen ved:  

Praksisavdeling, studieretning fysioterapi

  Laster inn ...

  Poliklinikk, studieretning mensendieck

   Laster inn ...

   NB! Du må ikke oppgi person- og helseopplysninger på epost. Helseopplysninger skal kun sendes i nettskjema som er koblet til TSD.  

   Spørsmål om personvern?

   Hvis du har spørsmål personvernombudet kan du ta kontakt på personvernombudet@oslomet.no

   Tilbud om fysioterapi

   Behandlingstilbud ved internklinikken, Institutt for fysioterapi

   Publisert: 13.05.20 | Nettredaksjonen Fakultet for helsevitenskap