KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Siste kronikk

Forsker Knut Fossestøl utenfor campus i Pilestredet. Foto: Pål Arne Kvalnes, OsloMet.
Statliggjøring løser ikke problemet

Kronikk: At Nav-kontorer har to eiere, stat og kommune, og de ansatte har to arbeidsgivere er omstridt. Men en statliggjøring løser ikke problemet, skriver forsker Knut Fossestøl.

Send gjerne inn utkast til kronikk på e-post til redaksjonen ved redaktører Ann-Helén Bay og Heidi Moen Gjersøe

Mer om Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) finner du på forsiden.

Tidligere KAI-kronikker