KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Vi har fått nye sider

Denne siden skal fases ut. Du finner oppdatert innhold og siste KAI-kronikk på vår nye nettside. 

Tidligere KAI-kronikker