KAI-kronikken

KAI-kronikken er ett av flere tiltak for å skape større interesse for og bevissthet om arbeidsinkludering. Kronikkene er skrevet av forskere og andre som arbeider med temaer relatert til arbeidsinkludering og formidler deres synspunkter.

Send gjerne inn utkast til kronikk til redaksjonen ved redaktør Lars Inge Terum og redaksjonssekretær Anka Ødegaardshaugen. 

Mer om Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) finner du på forsiden. 

Aktuell kronikk

Gro Jamtvedt og Lisebet Skeie Skarpaas

Integrering av tjenester til sykmeldte er viktig

Kronikk: Integrerte tilbud synes å være mer effektive enn enkeltstående tilbud ved tilbakeføring av sykmeldte, skriver forskere Lisebet Skeie Skarpaas og Gro Jamtvedt.

Tidligere KAI-kronikker