English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

8b93c9c3197be7f580820dad95be9df9.jpg

Associate Professor (førsteamanuensis) of International Education and Development Studies

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

There is a vacant, permanent full-time position as Associate Professor (førsteamanuensis) of International Education and Development Studies at the Department of International Studies and Interpreting at the Faculty of Education and International Studies from 1 January 2022.

We invite applicants for this position whose academic research and teaching experience involves consideration of international (formal / informal / popular) education from a global development perspective. In particular, this work must include a focus on the Global South, and on Global North/South dynamics. Applicants must have documented research experience from regions and specific countries within the Global South.

The successful applicant will demonstrate a readiness to teach into the Master’s in International Education and Development programme, including supervision of Master’s theses; and into the Bachelor programme in International Development Studies. Applicants must have a good understanding of, and commitment to, the cross-disciplinary nature of the fields of international education and development studies, and to working effectively with colleagues from these fields of study.

The Department of International Studies and Interpreting, in which the position is located, is a leading academic environment for the study of the phenomena of global development, and of international education in relation to global development.

Read more about the faculty and the department here.

Read more about our research groups here.

 

Duties:

 

Required qualifications:

To be appointed to a position of Associate Professor (førsteamanuensis), a candidate must hold a doctorate degree such as a Ph.D. degree in the field of International Education, or in the field of Development Studies with a documented research focus on education in the Global South.

 

In the assessment and ranking og qualified applicants, emphasis will be placed on:

General criteria for appointments to academic posts are found in the Regulations for appointment and promotion to academic posts.


Oslo Metropolitan University tests teaching qualifications through trial lectures held in connection with interviews.

 

Oslo Metropolitan University strives to ensure that our employees reflect the diversity of the population of the region. Applicants from the Global South are welcome. We work continuously to further develop Oslo Metropolitan University as an inclusive workplace, and to adapt the workplace if required. We welcome applications from all qualified candidates, also those who have experienced periods without work, education or training.

 

Application process:

The following documents must be uploaded before the application deadline:

 

The documents must be in a Scandinavian language or English. Translations must be certified, and originals must be presented in connection with interviews. Oslo Metropolitan University checks documents in order to ensure a proper evaluation of all candidates and ensure fair competition. Incomplete applications will not be considered.

Applicants will be assessed by an expert committee. All applications will be reviewed by the faculty before the application papers are forwarded to the expert committee. Applications from applicants who are not qualified, will not be forwarded for assessment.

 

We offer: 

 

Practical information about relocation to Oslo and living in Norway

 

Further information:

For further information about the position, please contact:

 

Head of programme, Professor Tom Griffiths, tomggrif@oslomet.no

Head of department, Hilde Arntsen, Hilde.Arntsen@oslomet.no

 

The salary for the position is in accordance with the pay scale for state employees and OsloMet’s salary policy:

 

The annual salary range for Associate Professor (førsteamanuensis, position code 1011) is NOK 535 200,- NOK 694 000,- per year.  A higher salary may be considered for particularly qualified applicants. A contribution of 2% to the Norwegian Public Service Pension Fund is deducted from the salary.

To apply for the position, please apply electronically.

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).