56e725029fdc4d89d8eab9cdaca3a0be.png

AV tekniker/brukerstøtte - Kurs - og konferansesenteret

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ønsker du å jobbe med teknisk brukerstøtte og har kunnskap om AV-teknikk ?

Vi søker deg som har kunnskap om AV-teknikk og har erfaring som tekniker under arrangementer. En økende mengde kurs og arrangementer ved OsloMet medfører økt bruk av audiovisuell teknikk og programvare (eks. Zoom). Vi har derfor behov for deg som trives med å jobbe med tilrettelegging, opplæring og brukerstøtte.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

For å kunne utføre oppgavene må du ha

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1085 avdelingsingeniør, lønnstrinn 40 – 52, dvs kroner 396 900 – 475 800 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes..

Søknadsfrist: 08.August 2021
Ref: 21/04057

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).