3ace5cf27d4cb9a73fa0c8b0bb9d3db2.jpg

Avdelingsingeniør/Overingeniør - Drift av MacOS og mobile enheter

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du jobbe med Mobile Device Management og Mac klientdrift?

Vi ønsker å levere brukere av Mac og mobile enheter en enda bedre og sikrere brukeropplevelse og trenger derfor å utvide laget på dette området.  

Vi ser derfor etter en Overingeniør eller Avdelingsingeniør (avhengig av kvalifikasjoner) som skal jobbe med Mobile Device Management (MDM).  

Som Avdelingsingeniør vil du kunne tillegges selvstendige driftsoppgaver innen teknisk støtte til vitenskapelig aktivitet og administrasjon, mens du som Overingeniør også vil kunne tillegges spesialistfunksjoner og/eller arbeidsledelse innenfor forskjellige tekniske fagområder. Avhengig av din utdannelse, kompetanse og relevant erfaring vil vi ut fra en vurdering av dette ansette enten en Avdelings- eller en Overingeniør. 

Stillingen er nyopprettet og vil bli en del av en gruppe som i dag drifter Mac og mobile enheter ved hjelp av Workspace One og Munki. Vi vil gjerne ha dine friske øyne til å se på hvordan vi gjør ting og du vil kunne bli med i planlegging og implementering av nye funksjoner og verktøy. 

Avdeling IKT består av 3 seksjoner: Kunde- og servicedesk (KOS), Tjenestestyring- og utvikling (TSU) og Tjenesteproduksjon (TPR). Denne stillingen er plassert i seksjon for Tjenesteproduksjon og vil være en del av enheten for applikasjonsdrift. Enheten har driftsansvar for alt av Microsoft og Apple produkter på OsloMet og du vil jobbe sammen med andre svært kompetente og hyggelige kollegaer som er opptatt av å spille hverandre gode og trekke i samme retning. 

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har 

Det vil være en fordel hvis du i tillegg har erfaring med 

Vi ønsker deg som er 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

 

Vi kan tilby deg 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

I søknaden vil vi gjerne at du beskriver deg selv, din kompetanse og dine vurderinger av punktene over slik at vi får et inntrykk av hva du har med deg når vi skal velge ut våre kandidater til intervju. 

 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1085 Avdelingsingeniør, lønnstrinn 40-52, dvs kroner 396 900-475 800 per år eller som 1087 Overingeniør, lønnstrinn 53-60, dvs kroner 483 700-543 500 per år. 

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk

 

Søknadsfrist: 22. mai

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn