c62d12258ec6eb5ce243cf025a77bf67.jpg

Avdelingsingeniør/overingeniør til IT-drift

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Institutt for informasjonsteknologi søker en IT-driftsingeniør 

Ved Institutt for informasjonsteknologi søker ingeniør til midlertidig stilling i perioden 1. august 2021 til og med 31. desember 2021 med mulighet for forlengelse. Ditt arbeid vil være knyttet til studiestøtte og fasilitering av instituttets kjernevirksomhet gjennom planlegging, utrulling, vedlikehold og drift av dets digitale tjenester. Oppdragsvirksomhet og gjennomføring av laboratorieøvelser samt veiledning av studenter vil inngå som dine hovedarbeidsoppgaver.

Du vil i stillingen få utstrakt samarbeid med undervisningspersonalet og jevnlig kontakt med studenter og eventuelt eksterne oppdragsgivere.  Les mer om Institutt for informasjonsteknologi

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Vi søker deg som  

Det er en fordel at du har 

 Vi ønsker deg som  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HRTKD@oslomet.no

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ 1087 overingeniør, i lønnstrinn 53-60, dvs kroner 474 500-535 200 per år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk. 

Søknadsfrist: 13. juni 2021

Ref: 21/04068

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).