En kvinne sitter for data skjerm og hjelper med IT service til en kunde

Avdelingsingeniør/overingeniør - vikariat

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Bli med å utvikle en enklere digital hverdag! 

OsloMet leverer i dag IT-tjenester til mer enn 24 000 studenter og ansatte, og vi står i en omfattende digital transformasjon. En av våre hovedoppgaver er å ivareta sikker og stabil drift, og håndtere hendelser på best mulig måte. Du vil bli en del av teamet som bistår med det. 

En av våre medarbeidere er hovedtillitsvalgt som betyr mindre tid til hendelseshåndtering. Vi må derfor få inn en vikar ut juli 2024, med mulighet for forlengelse. Vi håper du kan starte så snart som mulig, for her renner det inn med henvendelser og oppgaver.  

Hendelsesteamet er en del av seksjonen Kunde og Servicedesk. Hovedoppgaven til teamet er å sørge for at ansatte og studenter ved OsloMet kan arbeide som normalt med minimal negativ innvirkning grunnet IT-problemer. Du vil jobbe tett sammen med gruppeleder og teamet bestående av incident managers, ingeniører og lærlinger.  

Arbeidssted vil være på OsloMet sine campuser, hovedsakelig i Pilestredet i Oslo. Det er likevel viktig at du er fleksibel og i perioder kan arbeide på den campusen behovet er størst. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Du vil løse alle slags hendelser både bak pulten og ute i virksomheten. Det jobbes med større og mindre hendelser, sikkerhetshendelser og andre serviceforespørsler. 

Vi søker deg som har 

Det er en fordel at du har 

I denne jobben vil du måtte løse problemer, både reelle og opplevde, og det er derfor viktig at du kan tenke ut ifra brukerens perspektiv i alt som kan oppleves utfordrende. Vi trenger derfor en serviceinnstilt og empatisk medarbeider. Du vil jobbe mot brukere med varierende bakgrunn og kompetanse med IT-verktøy, det er derfor viktig at du kan kommunisere kompliserte tekniske løsninger på en forståelig og effektiv måte ovenfor studenter og ansatte.  

Det er også viktig at du ser løsninger på problemene til brukere, og i de tilfellene du ikke vet svaret selv så finner du svaret andre steder. Du får støtte av dine medarbeidere, men det er likevel viktig at du er i stand til å jobbe selvstendig og systematisk med de oppgavene du får.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet sin lønnspolitikk i stillingskode 1085 avdelingsingeniør, lønnstrinn 44-52, det vil si kroner 460 600 516 800 per år eller 1087 overingeniør, lønnstrinn 53-60, det vil si kroner 524 700 – 584 500.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem. 

Søknadsfrist:       24. september 

Ref:                     23/06286

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn