Tre kolleger i samtale i biblioteket

Avdelingsleder for Avdeling for masterspesialiseringer

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Er du en utviklingsorientert leder som brenner for utdanning og forskning innen rehabilitering og helseteknologi? 

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) søker en strukturert og samarbeidsorientert leder for instituttets avdeling for masterspesialiseringer.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. mars 2024.

Avdelingen består i dag av om lag 20 årsverk og har for tiden en masterportefølje på seks masterspesialiseringer som ligger inn under masterparaplyprogrammet Master i helsevitenskap (MAVIT). Disse består av fire fysioterapirettede masterspesialiseringer innen barns helse, muskelskjeletthelse, eldre og psykomotorisk fysioterapi. I tillegg tilbyr vi en tverrfaglig masterspesialisering innen rehabilitering og habilitering og en masterspesialisering innen ergoterapi. Avdelingens masterportefølje vil være i utvikling og det vil inngå i stillingen å utvikle porteføljen av masterspesialiseringer i henhold til samfunnets behov og etterspørsel.

RHT har i dag et godt utdannings- og forskningsmiljø og bl.a. bachelorutdanninger innen fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag. Instituttet har totalt seks forskningsgrupper pluss ett av fem fremragende forskningsmiljø på OsloMet som har som oppdrag å utvikle forskning av særlig høy kvalitet. Instituttet har også en stor oppdrags- og bidragsfinansiert forskningsvirksomhet med mange stipendiater, postdoktorer, vitenskapelige assistenter og andre prosjektstillinger.  

Avdelingsleder rapporterer til instituttleder og inngår i instituttets ledergruppe.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for avdelingsleder (stillingskode studieleder) er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

 

Kvalifikasjonskrav

Personlig egnethet og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

Det vil en fordel av du har

Vi ønsker deg som   

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, ltr. 76-82, det vil si kr. 777 900 - 919 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:Instituttleder Mari Klokkerud, tlf: 67 23 63 50 / 930 85 556 mari.klokkerud@oslomet.no

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

 

Søknadsfrist: 6. desember 2023

Ref: 23/07941  

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram