!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Tre kvinnelige kolleger i samtale ute foran bygg med OsloMet logo som en trekant med OsloMet i gul skrift

Avdelingsleder for fagområdet akutt og kritisk syke

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Spesialsykepleiefeltet er i sterk utvikling – Vil du lede et proaktivt kollegium og påvirke veien videre innen forskning og utdanning?

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid søker avdelingsleder for fagområdet akutt og kritisk syke. (Som følge av pågående organisasjonsendringer ved instituttet kan det skje endringer i fagområdet). Avdeling for akutt og kritisk syke har et fagområde i sterk utvikling og vekst og består av om lag 35 ansatte, 8 stipendiater og 350 studenter. Fagmiljøet driver undervisning og forskning av høy kvalitet og har for tiden ansvar for master i akuttsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie (AABIO), samt tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon. Fagområdet er prioritert ved instituttet og vi har som mål å bli nasjonalt ledende innen forskning og undervisning på dette feltet.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. januar 2024. Det åpnes for at inntil 20% av stillingen kan benyttes til forskning og/eller utviklingsarbeid.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning som skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet har fagmiljøer tilknyttet to studiesteder, Pilestredet og Kjeller, og noe reising må derfor påregnes. Fagområdet er plassert i Pilestredet. Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å implementere nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet er også nylig revidert og under implementering. Det gjelder bl.a. master i spesialsykepleie. 

Universitetet har en klar satsing på forskning og fakultetet har forskningsgrupper på en rekke felt. Instituttet har landets største utdannings – og forskningsmiljø innen sykepleie, og det er etablert flere forskningsgrupper, inklusive forskningsgruppe innen fagområdet Akutt/ kritisk syke og skadde. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

 

Ansvarsområde

Som avdelingsleder har du faglig og administrativt ansvar for fagområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal – og økonomistyring. Avdelingsleder vil samarbeide med avdelingslederne for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser. Avdelingsleder skal videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Avdelingsleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for avdelingsleder (stillingskode studieleder) er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Den resterende delen av stillingen vil benyttes til undervisning, veiledning og/eller FoU-arbeid etter avtale med instituttleder.

 

Kvalifikasjonskrav

Vi oppfordrer også søkere som nærmer seg førstekompetanse til å søke, og på bakgrunn av en helhetsvurdering av kompetanseprofil ut fra krav, ønsket kompetanse og personlige egenskaper kan også søkere som pr. nå er på førstelektor-/universitetslektornivå bli tatt i betraktning.

Personlig egnethet og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

 

Det er en fordel at du har

 

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1473 studieleder, ltr. 76-82, det vil si kr. 777 900 - 919 200. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023

Ref: 23/06343

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn