669b20d6961dd72b24eec8782971e1f2.jpg

Avdelingsleder ortopediingeniørfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du lede et dynamisk og ambisiøst utdannings- og FoU-miljø innen ortopediingeniørfag?

Fakultet for helsevitenskap søker avdelingsleder til Avdeling for ortopediingeniørfag. Vi ser etter deg som er en inspirerende og utviklingsorientert leder med god innsikt i utdannings- og forskningssektoren.

Ansettelsen av ny leder skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.8. 2022. Lederfunksjonen er anslått til 50 % og den resterende tiden er til FoU-arbeid og/el. undervisning/veiledning.

Avdeling for ortopediingeniørfag vil fra 1.7.22 tilhøre Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi som er basert på en sammenslåing av Institutt for fysioterapi og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag.  Det nye instituttet vil få fire avdelinger: avdeling for bachelor i ergoterapi, avdeling for bachelor i ortopediingeniørfag, avdeling for bachelor i fysioterapi, og en avdeling for master og videreutdanninger. Det er stor forskningsaktivitet og det nye instituttet har 5 forskningsgrupper.

Instituttet er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskaplig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode muligheter for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutt og fagmiljø. Fakultetet tilbyr to ph.d. -programmer; helsevitenskap og atferdsanalyse.

Ansvarsområde

Som avdelingsleder, vil du ha faglig og administrativt ansvar for bachelorutdanningen i ortopediingeniørfag. Dette vil innebære resultatansvar for forskning, utdanning, formidling og innovasjon, i tillegg til personal- og økonomistyring. Du vil sitte i ledergruppen ved instituttet og er ansvarlig for å bidra aktivt til gjennomføring av OsloMet sine strategier, strategisk planarbeid og videre utvikling av forskningsmiljø i samarbeid med instituttets øvrige ledelse. Det er videre viktig at du jobber for å samle og styrke fagmiljøer på tvers av profesjonene, øker tverrfaglighet og delekultur. Avdelingsleder rapporterer til instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen for studieleder (som også gjelder for avdelingsleder).

Vi søker deg som har

Vi ønsker at du har

Vi vektlegger at du

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, lønnstrinn 73 -78, dvs. kroner 689 600 – 776 900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 10. juli 2022

Ref:   22/01865                                    

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn