English version
56e725029fdc4d89d8eab9cdaca3a0be.png

Doktorgradsstipendiat til prosjektet Sustained employment of ‘hard-to-place’ citizens in small and medium sized enterprises (ENGAGE)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Beskrivelse av prosjektet

Stipendiatstillingen er del av prosjektet «Sustained employment of ‘hard-to-place citizens in small and medium sized enterprises: A mixed method study in Norway and the Netherlands» (ENGAGE). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og OsloMet – storbyuniversitetet, og vil gjennomføres fra september 2020 til august 2024.

Prosjektet vil studere arbeidsgiveres engasjement for varig ansettelse av mennesker med arbeidsbegrensinger eller andre hemninger. Prosjektet vil sette søkelys på små og mellomstore bedrifter (SMB). Prosjektet er tverrfaglig og henter inspirasjon fra studier i sosialpolitikk og aktiv arbeidsmarkedspolitikk (ALMP), Human Research Management (HRM) og organisasjonsstudier, styringsstudier, og arbeidsrettet rehabilitering.

Prosjektet har følgende målsettinger:

Prosjektet bruker flere metoder (kvalitative casestudier, spørreundersøkelser, litteratur-studier) og involverer en nasjonal sammenligning av Norge og Nederland. Prosjektet vil bli utført i dialog med interessegrupper i samfunnet.

For mer informasjon om prosjektet, vennligst besøk prosjektets hjemmeside ENGAGE. Prosjektbeskrivelsen kan også sendes ved forespørsel.

Beskrivelse av stillingen

PhD-stillingen forventes å være relevant for prosjektets målsetninger. PhD-stillingen har et særlig ansvar for studiene i Norge, men kan også involvere studier som sammenligner med Norge og Nederland. PhD-en bør involvere både kvalitative og kvantitative metoder.

Søkere forventes å utvikle en skisse (maks 5 sider) av et stipendiatprosjekt, som uttrykker og forklarer stipendiatprosjektets relevans for resten av prosjektet. Skissen bør også beskrive hvordan PhD-prosjektet relaterer til tidligere forskning, i tillegg til bruk av teoretisk(e) perspektiv(er) og metode(r). Endelig utvikling av PhD-prosjektsbeskrivelsen vil foregå etter ansettelse, i samarbeid med de andre prosjektdeltagerne.

PhD-stipendiaten blir midlertidig ansatt ved AFI, OsloMet. I tillegg til å bli del av prosjektgruppen ENGAGE vil hun/han også være del av forskningsgruppen «Velferdsstatens organisering» ved AFI.

Stipendiatperioden vil vare i tre år.

Kvalifikasjoner

Forhåndskrav

Vi ser etter deg som har/er

Evaluering

I evalueringen av søkerens vil følgende prioriteres:

Sakkyndig utvalg

Et sakkyndig utvalg skal vurdere søknaden din. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med din søknad innen søknadsdato:

Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du blir kalt inn til intervju. OsloMet inspiserer dokumentasjonen for å sørge for at kandidater får en grundig evaluering og for å sikre en rettferdig konkurranse. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende originalvitnemålet med post.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp digitalt, vennligst kontakt Christina Lindskog på epost, licr@oslomet.no.

Vennligst merk at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. Søknaden må uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen og hva som gjør at nettopp du passer til å utføre dette PhD-arbeidet.

Vi tilbyr

Det er viktig for OsloMet å reflektere regionens innbyggere og alle kvalifiserte kandidater ønskes velkommen til å søke. Vi gjør aktive tiltak for å sørge for at OsloMet er en inklusiv arbeidsplass og for å tilpasse arbeidsplassen etter behov. Du må gjerne også søke hos oss hvis du har hatt opphold i arbeidsliv, studier eller praksis.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.