4c88cd36e9fa7bbe0a66caf0e4cd219b.jpg

EU rådgiver / Controller økonomi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

EU-koordinator/-controller for avdeling økonomi på OsloMet

OsloMet har en økende portefølje mot EU og har behov for å bygge opp en sentral administrativ støttefunksjon for EU aktiviteten på universitetet. Vi søker etter en seniorrådgiver som skal ha ansvaret for å lede dette viktige og spennende arbeidet. Stillingen vil ha et koordineringsansvar for finansiell/økonomisk planlegging og oppfølging av EU-prosjekter ved OsloMet, og med særlig fokus på EUs rammeprogram.

Den som tilsettes i stillingen vil få varierte og selvstendige arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. Stillingen vil være organisert i sentral økonomiavdelingen, men vil i det daglige jobbe tett sammen med FOU-avdelingen. Personlig egenhet for stillingen vil tillegges betydelig vekt. Aktuell kandidat bør ha kompetanse knyttet til økonomihåndtering i prosjekter – fortrinnsvis innen forskning.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har 

Det er en fordel at du har

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode rådgiver 1434, lønnstrinn 50-55 dvs,  kroner 449 300-594 400 pr. år / eller 1364 seniorrådgiver , lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 532 300-691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         20 august, 2020

Ref:                      20/04078

 OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.