5959ab31771508a3869788731d8c9a7e.jpg

Faggruppeleder for utenforskap i globalt perspektiv

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en fireårig åremålsstilling som faggruppeleder for faggruppen «Utenforskap i globalt perspektiv». Institutt for sosialfag er organisert i fem faggrupper. Faggruppelederen rapporterer til instituttleder for Institutt for sosialfag og sitter i instituttets ledergruppe. Åremålsperioden er fire år fra tiltredelse.   

Faggruppen har ansvar for Institutt for sosialfags undervisning og forskning innenfor hovedområdet «Utenforskap i globalt perspektiv». Faggruppen skal fokusere på undervisning og FoU knyttet til løsninger på globale utfordringer og deres sosiale konsekvenser. Faggruppen skal sikre attraktiv, relevant og forskningsbasert undervisning på sitt ansvarsområde på instituttets bachelor- og masterprogrammer, på ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk og på etter- og videreutdanninger. Videre skal faggruppen videreutvikle instituttets forskning og formidling, og bidra til at instituttet blir et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innenfor sitt fagområde. Faggruppen har i dag ca.15 medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Faggruppeleder skal ha ansvar for: 

Lederoppgavene utgjør halvparten av stillingen. Resten av tiden fordeles til forskning og undervisning med en fordelingsnøkkel tilsvarende stillingskategori. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Det kreves formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

Videre kreves:

Det er en fordel at du

Vi kan tilby deg

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, lønnstrinn 73-78.  Lønn kroner 682 000-768 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).