!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Fast stilling som førstekonsulent i studieadministrasjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, er det ledig fast stilling som førstekonsulent. Seksjonen består av 27 medarbeidere som jobber med et bredt spekter av oppgaver innenfor studieadministrativt arbeid.

Seksjonen er organisert i team som jobber opp mot fakultetets institutter. Du må like og være god på å samhandle med ulike typer mennesker. Den aktuelle stillingen vil i hovedsak jobbe med eksamen, samt saksbehandling av studentsaker.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 Du må ha:

Du bør ha:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Seksjonssjef Ken Henry Hyttemoen, tlf: 977 25 892

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 43 – 54, dvs kroner 413 500 – 491 200 pr. år. For spesielt godt kvalifiserte og erfarne søkere kan vi vurdere stilling som rådgiver.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:         28.11.21

Ref:                      21/11632      

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).