Fast stilling som forsker ved NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Ønsker du en variert, selvstendig og fast jobb som forsker i et faglig sterkt og godt fellesskap?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA søker 1-5 kvalitativt orienterte forskere med interesse og kompetanse innenfor barne- og ungdomsforskning. NOVA er Norges største miljø for oppdragsforskning på oppvekst, livskvalitet og levekår, og er en del av OsloMet. Våre forskere jobber mye i tverrfaglige prosjektteam hvor vi legger vekt på delingskultur og felles prosjektmål. Vi har bakgrunn fra blant annet sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, jus, kriminologi, sosialt arbeid, historie og psykologi.

Vi ønsker oss søkere med solid kompetanse i kvalitative forskningsmetoder og erfaring med barne- og ungdomsforskning, for eksempel på familie, oppvekst, barn og unges fritid og hverdagsliv, eller forskning om barnevern og relaterte tjenester, risikoatferd, vold, trakassering og overgrep, gjerne i et kjønns-, ulikhets- og mangfoldsperspektiv.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Forskeren forventes å bidra til seksjonens ordinære aktiviteter. Disse omfatter blant annet:

Du må ha:

I tillegg er det en fordel om du har:

Det er viktig for oss på NOVA og OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du problemer med å laste opp noen av dokumentene eller andre spørsmål, kontakt mlskog@oslomet.no 

Vi tilbyr:


Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1109 forsker lønnstrinn 67-74, dvs kroner 615 800 – 702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).