!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

56e725029fdc4d89d8eab9cdaca3a0be.png

Fast stilling som instituttlederstøtte ved barnehagelærerutdanningen (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ledig stilling som instituttlederstøtte ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ledig fast stiling som instituttlederstøtte ved barnehagelærerutdanningen. Stillingen er organisatorisk plassert i fakultetsdirektørens stab, og du vil ha et hovedansvar som bindeledd mellom fakultetsadministrasjonens seksjoner og instituttets ledelse. Ledergruppen på BLU består av en instituttleder og fem studieledere, og totalt har instituttet ca. 115 medarbeidere og 2000 studenter.

Fakultetet jobber med utviklings- og endringsarbeid og stillingens oppgaver kan bli endret.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingen er svært varierte, alt fra praktiske gjøremål til strategisk planarbeid.

For å kunne utføre oppgavene bør du ha

 

Vi ønsker deg som

 

Vi kan tilby deg

 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du mer informasjon kan du gjerne kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver. Lønn kroner 449 300-594 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn» og «Søk på stillingen»OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.