56e725029fdc4d89d8eab9cdaca3a0be.png

Fast stilling som seniorkonsulent/rådgiver i studieadministrasjonen - Programplanarbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), kontor for programplan, internasjonalisering og opptak, søker ny medarbeider til fast stilling som rådgiver etter at en av våre faste ansatte går over en ny stilling ved fakultetet. Arbeidssted er studiested Pilestredet 42. Stillingen er ledig fra 01.08.2022.

Det lyses ut en spennende stilling som seniorkonsulent/rådgiver i LUIs studieadministrasjon. Arbeidsoppgavene er rettet mot programplan- og kvalitetsarbeid i tett samarbeid med fakultetets institutter og - fagmiljø, og inngår som del av programplanteamet ved kontor for programplan, internasjonalisering og lokalt opptak.

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Stillingen innebærer tett kontakt med fakultetets institutter/fagmiljø, og samarbeid i et dyktig fagteam. Personlig egnethet vil være avgjørende for den som ansettes. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1363 som seniorkonsulent i lønnstrinn 49- 59, dvs kr. 454 200-534 400 eller som 1434 rådgiver i lønnstrinn 50-66, dvs. kroner 461 300-604 700.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn