English version

Fem stipendiatstillinger innen sosialt arbeid og sosialpolitikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig fem treårige stipendiatstillinger innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Dersom stipendiatene som ansettes har relevant bakgrunn for våre undervisningsbehov, kan ansettelsesperioden utvides til fire år med 25% pliktarbeid. Til én av stillingene ønsker vi en jurist. Til de øvrige stillingene ønsker vi fortrinnsvis søkere med utdanning innen sosialfag, men søkere med andre relevante samfunnsfag kan komme i betraktning. Tiltredelse i stillingen forutsetter opptak på doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

 For å komme i betraktning må du ha utdanning på masternivå, med gode karakterer. Aktuelle temaområder du kan søke innenfor er :

Gode søknader innenfor andre temaområder vil også komme i betraktning. Prosjekter som anvender kvantitativ metode er spesielt ønsket.

Ved vårt institutt pågår det flere relevante forskningsprosjekter som du kan knytte søknaden opp mot. En liste over disse med en kort beskrivelse av hvert prosjekt finner du her. Erfaringsvis er det nyttig for stipendiater å knytte seg opp til eksisterende data og forskningsprosjekter.  Det er likevel ikke noe absolutt krav at du knytter søknaden opp til ett av disse prosjektene.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Det er en fordel at du har:

Vilkår:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaene i utlysningen og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 479 600 (lønnstrinn 54).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.