English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

7800a9c50ddc6318230d8be01ef77c5b.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor i drama

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det fra 01.01.2021 ledig en til to (1–2) 100 % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i drama. 

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og har en sentral beliggenhet i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs.  Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid. 

Les mer om fakultetet og instituttet.
Les mer om våre forskergrupper

Det er viktig at den som ansettes, kan utvikle dramafaget i sammenheng med andre fag, samtidig som dramafaglig profesjonalitet opprettholdes og videreutvikles. 

Instituttet har samlings- og nettbasert undervisning som satsingsområde, og de som ansettes, må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier, samt påregne arbeidsoppgaver knyttet til både forskning, undervisning og oppdragsvirksomhet. Det kan bli aktuelt med undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet både til eget institutt og ved andre institutter. 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger. 

Kvalifikasjonskrav:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Søkere som ikke har et av de nordiske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss. 

Sakkyndig vurdering
Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år (universitetslektor i lønnstrinn 51-66, fra kr 456 400,- til kr 594 400,- per år).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

Studieleder Hege Løberg, e-post: hege.loberg@oslomet.no, mobil: +47 93407103  Instituttleder Helene Lund, e-post: helelu@oslomet.no, mobil: +47 93485608

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.