English version
7800a9c50ddc6318230d8be01ef77c5b.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig inntil fire faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk, for ansettelse fra 01.08.2020. 

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs.  Oppdragsmengden rettet mot barnehagefeltet øker og instituttet trenger ansatte som kan bidra med dette, i tråd med vår visjon: Ny viten – ny praksis.  Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo. 

Seksjon for pedagogikk er en stor fagseksjon som betjener en rekke ulike arbeidsoppgaver. I denne utlysningen trenger vi å besette flere stillinger. Til stilling A er det særlig viktig å bidra til å styrke seksjonens forskningsproduksjon og bidra til å skaffe eksternt finansiert forskningsprosjekter. Til stilling B er det særlig viktig for å levere oppdragstjenester knyttet til regional ordning og annen oppdragsvirksomhet til kompetanseutvikling i barnehagesektoren. For begge stillinger må den/de som ansettes påregne arbeidsoppgaver knyttet til både forskning, undervisning og oppdragsvirksomhet.

Stilling A 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Kvalifikasjonskrav:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

De fire siste punktene for vurdering og rangering vil bli vurdert i forbindelse med prøveforelesning, intervju og referanseinnhenting. 

Stilling B 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Kvalifikasjonskrav:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

De fire siste punktene for vurdering og rangering vil bli vurdert i forbindelse med prøveforelesning, intervju og referanseinnhenting. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner ved prøveforelesning i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har det vært perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss. 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et engelsk eller skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Ingrid Andvin Tsolakis, iats@oslomet.no 

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som førsteamanuensis i kode 1011 og i stilling som førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år, eventuelt som universitetslektor i lønnstrinn 51-66, fra kr 456 400,- til kr 594 400,- per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. 

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.