English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

3ace5cf27d4cb9a73fa0c8b0bb9d3db2.jpg

Førsteamanuensis/Førstelektor i RLE

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og inter­nasjonale studier er det ledig en fast stilling i 100 %, som førsteamanuensis/førstelektor i RLE, med ansettelse fra 01.01.2021.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehage­lærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videre­utdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærer­utdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo.

Les mer om fakultetet og instituttet her og les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjonskrav:

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter. 

Det vil særlig bli lagt vekt på kriteriene religionsvitenskapelig kompetanse, undervisningserfaring, erfaring med fagligadministrativt arbeid og personlig egnethet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. 

Søknadsprosess:
Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen: 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.  

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Ingrid Andvin Tsolakis iats@oslomet.no

Vi tilbyr deg


Andre opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:   

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk. I stilling som førsteamanuensis i kode 1011 / førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, med årslønn fra kr 532 300 – 691 400, eventuelt i stilling som universitetslektor i kode 1009, i lønnstrinn 51 – 66, med årslønn fra kr 456 400 – 594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).