669b20d6961dd72b24eec8782971e1f2.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor innen radiografi /stråleterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med å videreutvikle fagområdet radiografi og stråleterapi ved OsloMet?

Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en 40 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen radiografi/stråleterapi. Vi ser etter deg som er klinisk oppdatert, ambisiøs og motivert til å styrke vårt fagmiljø. Stillingen er ledig omgående.

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere på førstestillingsnivå kan det i henhold til UH-loven §6-5 vurderes å ansette personer som er i sluttfasen av sitt førstestillingsløp i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering til fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen to år.

Radiografi er én av fire avdelinger på Institutt for naturvitenskapelige helsefag, og er landets største radiografutdanning med om lag 25 ansatte. Fagmiljøet drifter bachelor i radiografi og landets eneste videreutdanning i stråleterapi. I tillegg bidrar miljøet til OsloMet’s helse- og teknologiovergripende masterprogram med egen master i CT og nukleærmedisin, samt det fakultetsovergripende ph.d.-programmet i helsevitenskap. Fagmiljøet har mange spennende oppgaver fremover knyttet til utdanning av bachelor- og masterkandidater i radiografi, særlig fordi vi har en satsning innen CT for bachelorprogrammet, og skal videreutvikle master i biomedisin til master i helse og teknologi med tre studieretninger innen radiografi hvor en av de er innen stråleterapi. Sistnevnte gjøres i samarbeid med andre institutter og fakulteter, og danner grunnlag for økt samarbeid med de øvrige helse- og teknologiutdanningene på OsloMet. 

Institutt for naturvitenskapelige helsefag har utstrakt forskningsaktivitet, og vi ønsker nå å styrke vår kompetanse på forskning og utvikling innen radiografi og stråleterapi, samt å videreutvikle den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved instituttet. Vår nye medarbeider skal aktivt kunne bidra til denne satsningen. Medarbeideren vil videre være viktig for å styrke den faglige kompetansen både på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå og dermed utviklingen av studieprogrammet i radiografi i sin helhet. Ved videreutdanningen i stråleterapi arbeides det nå med å utvikle et eget emne i Protonterapi, og vår nye medarbeider vil være sentral i utviklingen av dette.

Radiografmiljøet er opptatt av å være nyskapende, både hva pedagogikk og radiografifaglig utvikling angår, og det er økt fokus på innovasjon, teknologi og digital kompetanse. Vi arbeider med studentaktive læringsformer ved alle emnene og har utviklet flere digitale læreverk. Fagmiljøet har gode eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt innen klinikk, industri og ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Videre har avdelingen tre moderne øvingslaboratorier – doseplanlegging, konvensjonell røntgen, mobil røntgen og en CBCT, og er i tillegg i ferd med å bygge en liten klinisk sengepost. Øvingsavdelingen er godt egnet til realistiske simuleringer. 

Les mer om Fakultet for helsevitenskap her. 

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Kvalifikasjonskrav

I tillegg kreves:

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som er engasjert i studenter på alle nivåer. Du er positiv til innovasjon, digitalisering og utvikling, og du har ambisjoner på egne og fagets vegne. Videre er du kreativ, målrettet, initiativrik og en god lagspiller.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju.  

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju, vi vil også gjennomføre en kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.   

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Kate Olsen via e-post, kateol@oslomet.no.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 553 500-714 000 per år. Alternativt i midlertidig stilling som universitetslektor, kode 1009, lønnstrinn 51-66, kroner 478 300-615 000 per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger  

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Søknadsfrist: 25. august 2022Ref.nr: 22/04251

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn