English version
7800a9c50ddc6318230d8be01ef77c5b.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor innen sykepleie, fagområde barnesykepleie

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor til fagområdet sykepleie og helsefremmende arbeid. Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har rundt 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika. Vi ønsker å styrke kunnskapsområder med fokus på klinisk og pedagogisk kompetanse innen barnesykepleie. Oppgaver knyttet til stillingen er hovedsakelig innen barnesykepleie i Pilestredet og inntil høsten 2021 ved bachelorutdanning i sykepleie ved studiested Sandvika (BASS). Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Som førsteamanuens bidrar du til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i utdanning og i forskning. Fakultet for helsevitenskap har to Ph.D.-programmer og instituttet har syv etablerte forskningsgrupper.

Vi ønsker en motivert medarbeider som vil bidra til å styrke det pedagogiske og vitenskapelige arbeidet ved instituttet. Vi ønsker deg som er nysgjerrig og interessert i kollegers arbeid og er ambisiøs på studenters vegne. Du har evne og vilje til tverrfaglighet, samt håndterer og finner interesse i ulike vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærminger.

Fagmiljøet og organisasjonen står foran spennende oppgaver knyttet til endringer i utdanningsplaner og organisering av virksomheten. Organisasjonsendringer kan innebære endringer av arbeidsoppgaver og reising mellom studiesteder må påregnes.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Kvalifikasjonskrav:

For førsteamanuensis kreves doktorgrad eller tilsvarende.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi vil legge vekt på:


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering
Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post soca@oslomet.no.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jmf. Lov om universiteter og høyskoler § 6-5(1).


Vi tilbyr: 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 532 300-691 400 pr. år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 10.06.20
Ref. nr.: 20/04412

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.