English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

0bdb0de8d1f866ac7222c1fc089f0f81.png

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor – Bachelor i prehospitalt arbeid - Paramedic

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Det prehospitale feltet er i utvikling – Vil du være med å påvirke veien videre innen forskning og utdanning?


Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor innen prehospitalt arbeid – paramedic. Det kan være aktuelt å dele opp stillingene i en 100 % og to 50 % eller fire 50 % stillinger, skriv i søknaden om dette er aktuelt for deg.

Paramedic-utdanningen ved OsloMet søker to nye engasjerte kollegaer med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning sammen med et proaktivt kollegium.

Vi ønsker deg som trives med å jobbe i faglige team, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få forskningstid og en unik mulighet til å påvirke det prehospitale forskningsfeltet.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år. Plan for kvalifisering må vedlegges søknaden. 


Arbeidsoppgaver og ansvar:


Kvalifikasjonskrav:

For førsteamanuensis kreves relevant helsefaglig doktorgrad

For førstelektor kreves relevant helsefaglig embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. 


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi vil legge vekt på:


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Seksjon HR v/ malin.larsen@oslomet.no


Vi tilbyr


Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs kroner 532 300-691 400 pr. år. Alternativt som 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, kroner 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:    05.04.20  

Ref:                20/02890

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.