!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

643eeb59474fddde59ad10eb52e73277.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor/ høgskolelærer i norsk tegnspråk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

 

Ved Institutt for Internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelærer i norsk tegnspråk med ansettelse fra 1.1.2021. Stillingen er delt i 50% fast ansettelse, og 50 % midlertidig ansettelse.

 

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfoldsstudier, tolking, tegnspråk, samt internasjonale utviklingsstudier, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også videreutdanninger innen mangfoldsstudier.  

 

Les mer om fakultetet og instituttet her. 

 

 Arbeidsoppgaver:  

Arbeidsoppgavene vil justeres ved ansettelse i stilling som universitetslektor eller høgskolelærer.

 

Kvalifikasjonskrav: 

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. Døve oppfordres til å søke. 

 

Søknadsprosess: 

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen: 

 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

 

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

 

Vi tilbyr: 

 

Andre opplysninger: 

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:   

Assisterende instituttleder Claudia S. Talgo: claudia.talgo@oslomet.no 

Førsteamanuensis Hilde Haualand, e-post: hilde.haualand@oslomet.no 

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (kr. 532 300 – 691 400 pr. år.). For kode 1009, universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 456 400 – 594 400. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen». 

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). 

 

 

 

 

 OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.