English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

2139470f1ca8fdcd89749b88c88859e8.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i ergoterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Har du god kompetanse om praksisfeltet og et ønske om å bidra til å styrke forsking og utdanning i ergoterapi?

Ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er det ledig to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i ergoterapi. Stillingene er ledig omgående.

Vi søker etter medarbeidere som har god kompetanse om – og nærhet til praksisfeltet, og som kan bidra til å styrke forskning og undervisning innen ergoterapi. Ny RETHOS programplan ble implementert denne høsten og utdanningen får nye praksisemner våren 2021. Disse stillingene er tenkt til å bidra med å styrke samarbeidet mellom utdanning og praksis og utvikle nye samarbeidsmodeller for morgendagens praksisutøvelse.

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er ett av fakultetets fem institutter. Instituttet har to bachelorutdanninger, en masterutdanning i ergoterapi, en videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse, og en tverrfaglig videreutdanning i velferdsteknologi. Instituttet har også koordineringsansvaret for Bevegelsesanalyselaboratoriet som er et tverrfakultært laboratorie.
Les mer om Fakultetet for helsevitenskap her.
Les mer om Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag her.
Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• undervise og veilede i teori, ferdighetstrening og praksis innen ergoterapifaget
• undervisning og veiledning på både bachelor og master
• utvikle, gjennomføre og evaluere emner
• styrke forskningsaktiviteten innen fagområdet gjennom forskning, publisering og formidling
• bidra til å skaffe eksterne forskningsmidler sammen med kollegaer i fagmiljøet
• ta initiativ til og videreutvikle forsknings- og utviklingssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen praksis, utdanning og forskning innen fagfeltet.


Kvalifikasjonskrav:

Det søkes fortrinnsvis etter personer med førsteamanuensiskompetanse, men vi vil også oppfordre søkere med førstelektor eller universitetslektorkompetanse samt stipendiater i sluttfasen av sin doktorgrad til å søke.

• For førsteamanuensis kreves doktorgrad i ergoterapi. Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse som du kan lese om her.

• For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller relevant mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

• For universitetslektor kreves relevant masterutdanning og ønske om utvikling i akademia.

I tillegg kreves det:

• norsk autorisasjon som ergoterapeut og god kjennskap til praksisfeltet i Norge
• gode muntlige og skriftlige formidlingsevner

• Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
• Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger som du finner her.


Det vil være en fordel med:


• erfaring med undervisning og veiledning/praksisveiledning
• kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeid
• erfaring med prosjektarbeid/forskning
• erfaring med søknadsskriving med dokumenterbare resultater
• god digital kompetanse og erfaring med digitale læringsmetoder
• Nettverk, nasjonalt og internasjonalt

 
Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 

Vi søker etter deg som har et stort faglig engasjement og som kan bidra med innovative tanker. Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner og er god på å bygge relasjoner med studenter, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere.
Undervisning og veiledning er en stor del av stillingen og det er derfor viktig at du også har gode formidlingsevner og evne til å inspirere og motivere.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på
siden ”logg inn og søk stillingen”.

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg.
Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• søknadsbrev
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• fullstendig publikasjonsliste
• inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse (må lastes opp som egne filer)
• gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.


Vi tilbyr;


• Et inspirerende forsknings- og utdanningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsgrupper med tverrprofesjonelt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
• mulighet for å påvirke og være med på å utvikle ergoterapifaglig kompetanse på bachelor-, videreutdanning-, master- og ph.d.-nivå ved Norges tredje største og mest urbane universitet
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse. Les mer om Statens pensjonskasse her.
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, ltr. 60-74, kroner 532 300 – 691 400 pr. år /1009 universitetslektor, ltr. 51-66, kroner 456 400-594 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn
vurderes. 

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• Instituttleder Mona Dahl, (+47) 47287141

Søknadsfrist: 14.01.21
Ref: 20/10910

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).