English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kunstformidling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig 70% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kunstformidling. Stillingen er også tillagt arbeid med prosjektutvikling og digital kompetanse. Noe undervisning kan være samlingsbasert på kveldstid og i helger. I tillegg er FoU og annet faglig og administrativt arbeid i team en del av stillingen. Stillingen er ledig fra 01.05.2020 og er tilknyttet instituttets Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK). 

Institutt for estetiske fag gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, videreutdanninger og praktisk pedagogiske utdanninger. Instituttet har også stor aktivitet innen eksternrettet etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet.  

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Kvalifikasjonskrav:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 OsloMet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt mahj@oslomet.no

 Vi tilbyr:

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor, lønnstrinn 60 - 74, dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år i 100% stilling, 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs. kroner 456 400 – 594 400 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger
 Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.