HF_Ansattrekruttering_ferdig behandlet_BAW_10.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i naturvitenskapelige fag ved Bachelorutdanningen i sykepleie

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det fra 1.12.2023 ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i naturvitenskapelige fag.  

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller ved Lillestrøm og i Pilestredet i Oslo. Vi søker deg som tar en aktiv rolle i sykepleieutdanningen ved å vise engasjement og et ønske om å bidra til å utdanne dyktige fremtidige sykepleiere. Fagområdet for stillingen er naturvitenskaplige fag, og er primært knyttet til første studieår ved campus Pilestredet, men det må påregnes arbeid ved andre utdanningsår og avdelinger på Instituttet.

Som førsteamanuensis/førstelektor ved OsloMet får du 35% forskningstid basert på resultatbasert insentivtildeling. Instituttet har flere aktuelle forskningsgrupper der det er mulighet for deltagelse.

Avdelingen har et kreativt og inspirerende fagmiljø, og vi er stolte av at avdelingen som stillingen er tilhørende vant arbeidsmiljøprisen i 2022, som er en påskjønnelse og oppmuntring til miljøer eller ansatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved OsloMet.

Les mer om forskergrupper ved HV

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

Til stilling som førsteamanuensis kreves relevant doktorgrad.

Til stilling som førstelektor kreves embetseksamen i medisin eller hovedfag/mastergrad i helsefag eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. I tillegg til:

Til stilling som universitetslektor kreves embetseksamen i medisin eller hovedfag/mastergrad i helsefag eller tilsvarende fag.

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 Det vil bli lagt vekt på

Vi ønsker deg som har

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning og av forskning og utviklingsarbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198 ltr. 63-74 kr. 615.700 - 745.000, eller universitetslektor kode 1009 ltr. 51-66 kr. 509.000- 646.000, per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Som søker til førsteamanuensis/førstelektor stilling vil din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Hvis det skulle være spørsmål av administrativ karakter, kontakt HR rådgiver Hanne Christensen Eckholm, e-post: haeck@oslomet.no

Søknadsfrist: 08. oktober 2023

Ref:  23/04633                 

 

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn