English version

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i yrkespedagogikk / yrkesdidaktikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor knyttet til utdanning av yrkesfaglærere i frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) og/eller håndverk, design og produktutvikling (HDP) med ansettelse høsten 2020 etter nærmere avtale.

Fra skoleåret 2020-21 blir det yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående skole delt i 2, og vårt institutt søker flere kompetente lærerutdannere med kompetanse i FBIE og HDP. For mer informasjon om endringene i fag- og yrkesopplæringen se her

Les mer om fakultetet og instituttet her.
Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjonskrav:

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Instituttleder Inger Lise Holen, mobil +47 417 68 899/ e-post: ingerlise.holen@oslomet.no
Teamkoordinator Hanne Berg Olstad, mobil +47 406 15 649 / e-post: hanne.olstad@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60 til 74 (kr. 532 300,- til kr. 691 400,- per år). Universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn (51 til 66, kr. 456 400,- til kr. 594 400 per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen øverst på siden «Søk stillingen».

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.