!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

ab35d97fa2d1846696560b5ab6d63754.jpg

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fagområdet psykisk helse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en 100% midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen psykisk helse. Stillingen har en varighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse inntil ett år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi søker deg som har et sterkt ønske om å være med og utvikle psykisk helsearbeid generelt, og som ønsker å bidra til kvalitet i kunnskapsformidling, veiledning og øvrige undervisningsaktiviteter på flere nivåer.

Det er et stort og økende behov i samfunnet for helse- og sosialfaglig kompetanse innen psykisk helse og myndighetene etterspør nye utdanningsmuligheter på dette området. På nasjonalt nivå arbeides det med en spesialistutdanning for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor hos oss vil du ta del i et aktivt og ambisiøst kollegium med tverrfaglig kompetanse, pedagogisk tyngde og professorkompetanse innen psykisk helsearbeid. Vi jobber kontinuerlig med fagutvikling. Forskningsgruppen Psykisk helse er i god utvikling og har per i dag prosjekter hovedsakelig innfor global helse og migrasjon, relasjon og kommunikasjon, og intelligent mental helse. På instituttet er det forskningsaktivitet i syv forskningsgrupper og medvirkning i doktorgradsprogram på fakultet for helsevitenskap.

Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en tydeligere fagorganisering. Vi har utviklet nye programplaner for bachelorutdanningene, og masterporteføljen ved instituttet skal revideres i løpet av 2021.


Arbeidsoppgaver og ansvar

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen relevant helsefaglig område.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleie eller annet relevant helsefaglig område som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For stilling som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i vikariat som universitetslektor.

 

Egenskaper som er nødvendige for stillingen

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”. Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter:


Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.


Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 pr. år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 458 900-597 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:


Søknadsfrist: 25.02.21
Ref: 21/01559

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).