626ec4ccb585f6148b2f13ad7f6026a3.jpg

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor til bachelorutdanningen i sykepleie

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til 2-3 vikariater som førsteamanuensis/førstelektor og/eller universitetslektor til bachelorutdanningen i sykepleie. Vikariat 1 er innenfor fagområdene grunnleggende sykepleie (akutt og kritisk syke, kronisk syke og rehabilitering). Vikariat 2 er innen psykisk helsearbeid og rus. Vikariatene har en varighet på ett år og er ledig fra 01.08.20.

Instituttet skal omorganiseres og starter med ny programplan for sykepleierutdanningen, høsten 2020. Det betyr at året som kommer vil være preget av arbeid med ny programplan og etablering av ny organisering. Samtidig skal vi ivareta høy utdanningskvalitet for nåværende studenter. Vi søker derfor etter kvalifiserte personer, som vil bidra til stabilitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studentene i både første-, andre- og tredje studieår, og være en støttespiller for kollegaene i en tid som vil bli preget av endringer.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være studiested Kjeller, men undervisning og veiledning ved de andre studiestedene kan bli aktuelt.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å


Kvalifikasjonskrav

 

Til begge vikariatene er det en fordel at du har


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingene

Vi søker deg som er motivert til å utdanne fremtidige sykepleiere. Du møter studentene som ansvarlige deltakere og klarer å motivere og inspirere dem i veiledning og undervisning. I tillegg er du en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt læringsmiljø for studentene. Du har stor arbeidskapasitet og viser et positivt engasjement for arbeidsmiljøet ved å se dine kollegaer og bidra til samhold.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr deg


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis, stillingskode 1011, el. som førstelektor, stillingskode 1198, fra kr. 532 300 – 691 400 per år (ltr.60-74), eller i stilling som universitetslektor, stillingskode 1009, fra kr. 456 400 – 594 400 per år (ltr. 51-66) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 27.02.20

Ref: 20/01557

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.