English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Førsteamanuensis i Anvendt Kunstig Intelligens

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en midlertidig stilling som førsteamanuensis i Anvendt Kunstig Intelligens for kalenderåret 2020. Avhengig av eventuell finansiering gjennom strategimidler vil stillingen kunne forlenges til 31.12.2021.

 

Den som blir ansatt i denne stillingen forventes å aktivt styrke og forme det faglige arbeidet og forskningsaktiviteter ved AI-laboratoriet ved OsloMet, og vil være ansvarlig for å utvikle en strategi for AI-laboratoriet. Dette innebærer å sikre ekstern finansiering og styrke OsloMets nasjonale og internasjonale nettverk innen kunstig intelligens. Den som blir ansatt i denne stillingen vil også forventes å bidra ved instituttet, og universitetets forskningsmiljøer generelt. Dette inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 

Kvalifikasjonskrav:

PhD i informatikk, nevrovitenskap, psykologi, eller et relatert fagfelt dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen informatikk, nevrovitenskap, psykologi eller et relatert fagfelt erfaring fra undervisning og veiledning innenfor høyere utdanning det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk, norskkunnskaper vil være en fordel

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi vil legge vekt på:

 

en interesse for innovasjon og entreprenørskap. Erfaring fra samarbeid med industri er en fordel.

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

 

Sakkyndig vurdering

 

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

 

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

 

Vil tilbyr:

 

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.